Culture Sociology - Culture Incoming from Altays to Anatolia and Balkans
Home Bibliography My Photos Writings From You Contact Me English   
Iran
Sociology Tamgas 
Historical Source
Countries Tamgas
Russia
Kazakhistan
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Turkmenistan
Azerbaijan
Iran
Turkey
Ukraine
Moldova
Romania
Bulgaria
Macedonia
Kosovo
Comparative Tamgas
Tombstones
Money Tamgas
Street Tamgas
Object Tamgas
Varied Photos
Links
Visitor
Total : 1596123
Today : 444
Kürt/İran Horasan Bölgesi olmak üzeri Batı İran’a kadarki coğrafi alanda, ana dilleri Kirmancı, Lori ve Sorhani olan Kürtler yaşamaktadır. Bazılarının iddialarına göre Kürtler, Farsların bir koludur. Ancak yazılı bir belgeye dayanmadan, binlerce yıldır geleneksel bilgilere göre dokunan dokumalardaki damgalar yukarıdaki görüşü doğrulamamaktadır. Diğer yandan Türkiye’deki Kirmanç, Zaza ve Türklerin kullandıkları damgalardaki benzerlik-aynilik belki etkileşimle açıklanabilir. Fakat İran?daki Kürtlerin kullandığı geleneksel damgaların Farslardan farklı, Türklerle aynı olması nasıl açıklanabilir?
www.mustafaaksoy.com
Powered by Kürşad KARA