Kültür Sosyolojisi - Altaylardan Anadolu'ya ve Balkanlara Gelen Kültür
Ana Sayfa Giriş Özgeçmişim Fotoğraflarım Yazdıklarım Sizden Gelenler Mesaj Yaz English   
Damgaların Sosyolojisi 
Tarihi Kaynaklar
Ülkelerden Damgalar
Moğolistan
Tuva-Rusya
Tataristan-Rusya
Çuvaşistan-Rusya
Mari El-Rusya
Komi-Rusya
Başkurdistan-Rusya
Hakasya-Rusya
Rusya
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Karakalpakistan
Türkmenistan
Azerbaycan
Nahçıvan-Azerbaycan
İran
Ermenistan
Gürcistan
Türkiye
Ukrayna
Kırım
Moldova
Gagauzya
Romanya
Bulgaristan
Makedonya
Kosova
Arizona-ABD
Los Angeles-ABD
Washington-ABD
Alaska-ABD
Karşılaştırmalı Damgalar
Mezar Taşları
Paradaki Damgalar
Sokaktaki Damgalar
Nesnelerde Damgalar
Kültürel Yansımalar
Sosyal Bilimler Arşivi
Linkler
Ziyaretci
Toplam : 1597059
Bugün : 784
Minusinsk-Abakan’dan Tunceli Mezarlarına Koçbaşı Motifi

Dr. Mustafa AKSOY

 

Sosyo-kültürler değerler nasıl oluşur ve neyi anlatırlar?

Kültürler esas itibariyle milli değil, evrensel bir nitelik taşırlar. Fakat onlar sosyal hayat içinde belirli tarihi süreçte kimlik kazanarak milli bir özelliğe bürünürler. Mesela her sosyal grupta insanlar yemek yer ve böylece biyolojik ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak her sosyal grubun yemek yemek adabı ve adetleri bir diğerinden farklıdır. Evlenme, ölüm gelenekleri de bu şekilde kimlik kazanarak milli bir yapıya bürünür. Özellikle her sosyal grubun doğum, evlenme ve ölüm-mezar-cenaze adetleri izlenerek o sosyal grubun kültür-sosyal tarihinin önemli bir kısmını yazmak mümkündür.

Sosyo-kültürel değerlerin bir başka özelliği ise bunların adeta biyolojik-genetik özellikler gibi kuşaklar arası devamlılık arz etmeleridir. Bu nedenle dünya kültür tarihinde sadece Türklerde görülen koç başlı mezar taşları, koç heykelinden yapılan mezar taşları ya da koç başlı mezar damgaları bizi doğrulayacak önemli sosyo-kültür unsurlarında biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Altaylardan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar olan sosyal coğrafyada görülen, bu unsuru bir tesadüf veya kültürel etkileşim olarak izah etmek mümkün değildir. Her şeyden önce sosyo­kültürel değerlerde tesadüflerin yeri yok denecek kadar azdır. Kültürel sürekliliği etkileşim olarak izah etmek de mümkün gibi gözükmemektedir. Eğer o şekilde olsaydı, Türklerin çok sıkı ilişki içinde olduğu Ruslar, Çinliler, Araplar ve Farslar’da da bu unsurların gözükmesi gerekirdi. Oysa yapılan çalışmalarda bu sosyal gruplarda adı geçen unsurlara rastlanmamıştır. Sadece Ermenistan’da kısmen adı geçen motiflere rastlanmıştır. Bu konu ise ayrı bir çalışma alanı olduğu için burada o konudan bahsedilmeyecektir.

Sonuç olarak, sosyo-kültürler unsurlar, tarihi bir süreç içinde belli bir takım değişimlere uğrayarak varlıklarını devamlılıklarını devam ettirirler. Bu nedenle sosyo-kültürel unsurlar bir sosyal grubun adeta sosyal DNA’larıdır. Başka tabirle sosyo-kültür unsurlar sosyal grupların sosyal hafızasını meydana getiriler. Dolayısıyla sosyo-kültürel değerleri “sosyo­kültürel genetizm” kavramı çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

 

Devamı: PDF Dosyasında.

 


 Bu yazının PDF halini indirmek için tıklayın

Powered by Kürşad KARA