Kültür Sosyolojisi - Altaylardan Anadolu'ya ve Balkanlara Gelen Kültür
Ana Sayfa Giriş Özgeçmişim Fotoğraflarım Yazdıklarım Sizden Gelenler Mesaj Yaz English   
Damgaların Sosyolojisi 
Tarihi Kaynaklar
Ülkelerden Damgalar
Moğolistan
Tuva-Rusya
Tataristan-Rusya
Çuvaşistan-Rusya
Mari El-Rusya
Komi-Rusya
Başkurdistan-Rusya
Hakasya-Rusya
Rusya
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Karakalpakistan
Türkmenistan
Azerbaycan
Nahçıvan-Azerbaycan
İran
Ermenistan
Gürcistan
Türkiye
Ukrayna
Kırım
Moldova
Gagauzya
Romanya
Bulgaristan
Makedonya
Kosova
Arizona-ABD
Los Angeles-ABD
Washington-ABD
Alaska-ABD
Karşılaştırmalı Damgalar
Mezar Taşları
Paradaki Damgalar
Sokaktaki Damgalar
Nesnelerde Damgalar
Kültürel Yansımalar
Sosyal Bilimler Arşivi
Linkler
Ziyaretci
Toplam : 1579071
Bugün : 54
The Name "Turk" And Turkısh Stamps
Çamlıhemşin Koç-Koyun Başlı Mezar Taşları ve Çorapları
Tarihin Bilinen İlk Pantolonundan Türkiye Gelen Damga
“Tarihin Sessiz Dili Damgalar” Üzerine
Irk, Millet ve Kimlik Konusunda Türkiye`deki Akademisyenlerin Çıkmazları
Kayseri, Adana, Kahraman Maraş, Gaziantep, Şanlıurfa’da Yaşayan Türkmen Aşiretlerinin Osmanlı Belgelerinde Tanımlanmalarının Kültür Sosyolojik Açısında Analizi ve Damgaları
Nevruz Kavramının Tarihî ve Sosyolojik Analizi
Sosyoloji veTarih İlişkisi
Alman Kurmay Subayı Farnz Carl Endres’in İstanbul’u (1912-1915)
Tunceli’de Koç-Koyun Heykelleri, Balballar ve Bunların Tarihi Kaynakları
Türkler’de At Kültürü ve Kımız
Kültür Sosyoloji Bağlamında Kimlik Pazarında Kültürel Kimlik*
Turan Yazgan: Kalbi Türkiye’de, Gönlü Türk Dünyasında Olan Hocam
Eröz, Yazdıklarıyla Türkiye’de Bir İlk Olmuştur…
Türkiye’deki Bilim Anlayışı Hakkında Genel Bir Eleştiri
Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimlerini Tartışmak
Tunceli’de Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar
Kazakistan’da Koç-Koyun Heykelli Mezarlar
Kürtler Hakkında Mitolojik Teoriler -Generallerden Akademisyenlere Aynı Yanılgı-
Makedonya’da Balballar, İskitler-Türkler
Türklüğümüzü Mehmet Eröz`den Öğrendik
Mehmet Eröz Armağanı Vesilesiyle Eröz’ü Anlamak
Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı ve Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Kültür Kavramı Hakkındaki Eleştirisi
Minusinsk-Abakan’dan Tunceli Mezarlarına Koçbaşı Motifi
İran’daki Fars, Kürt ve Türklere Ait Halı-Kilimlerin Kültür Sosyolojisi Açısından Yorumu
Süleymaniye Camii ve Külliyesi’ndeki Damgaların Tarihi Kaynakları
Alevi-Bektaşi Araştırmalarının Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Semboller-Damgalar Neyi Anlatır?
Munis Tekinalp (Moiz Kohen) (1883-1961)
Kültürel Kimliğin Oluşumunda Tarih Bilinci ve Tarih Öğretimi
Türk Sanatının Temel Özellikleri Bağlamında Fars Sanatı İle Bir Karşılaştırma
Türk Halk Kültürüne Adanan Bir Ömür
Kardeşlik Kodlarımız Damgalarda Gizli
Asya’dan Avrupa’ya Bahar Bayramı Olarak Nevruz
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Yöntemini Aramak
Günümüz Türkiye`sinde Irkçılık-Etnisite ve Milliyetçilik
Bizim Şehri Kim Öldürüyor?
Sunuş (Mehmet Eröz Armağanı)
Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya`da Türk Damgaları
Türkoloji`ye Atılan İmza, Taştaki Türkler`den Saymalıtaş`a
Tarihî Kaynak Olarak Etnografya Eserleri
Tarih-Kültür-Edebiyat Bağlamında Mahtumkulu*
Safahat`daki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili
Akif`e Göre Aile, Eğitim ve Aydınlar
Tarihi Kültürel Süreç İçinde Dil-Kimlik ve Türk Damgaları
Dedeler Kurultayında Tarihe Not Düşüldü *
Hunlardan Günümüze Kültürün Yaşandığı Tahtacı Köyü: Koşuburnu`nda Bahar Bayramı
Kültür Sosyolojisi ve Türk Kültür Coğrafyası
Milattan Önce Anadolu`da Türk İzleri
Hunlardan Günümüze Türk Kültürünün Yaşandığı Köy: Koşuburnu
Türkler` de Takıcılık ve Sanat
Sibirya`dan Anadolu`ya Taştaki Türkler
Düşünen Beyin, Kanayan Vicdan: Durmuş Hocaoğlu
Sanat ve Sosyo-Kültürel Zihniyet
Neden Kürtçülük Yapılıyor?
Başlık ve Mehir Kavramları Üstüne Bir Deneme
Bir Kültür Kodu Olarak Yemlik
Sosyal Tarih Açısından Ev, Bark ve Evlilik Kavramları
Türkistan Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları
Kültür Tarihi Açısından İran`da Türk, Fars ve Kürt Halı-Kilimleri
Halı-Kilim Sanatı Bağlamında Kürtçülük ve Devlet Kurumları
Avşarların Torun Oymağı Bağlamında Türkiyedeki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi -II-
Avşarların Torun Oymağı Bağlamında Türkiyedeki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi -I-
Türk Kültüründe Ziyaret Yerlerinin Yaygın Eğitim Bağlamında Sosyolojik Analizi
Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller
Gazeteci Olmak Cahil Olmayı Gerektirmez
Elazığ ve Diyarbakır`da Oğuz Boylarından İki Beğdilli-Badıllı Köyü ve Kürt-Ekrad, Türk` Kavramları Hakkında Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması
Doğu ve Güneydoğu Anadolu`da Halk Takvimine Göre Yılbaşı
Türkiye`de Kirveliğin Kültür Sosyolojisi Açısından Tahlili
Mut`ta Bir Alevi-Türkmen-Tahtacı Köyünde İnanç, Gelenek ve Görenekler
Kırgız Gelenekleri ve Abramzon
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri`nde Terörün Neden ve Sonuçları
Türk Kültüründe Alevilik
Türkiye`de Sosyoloji ve Sosyal Bilimlerde Metodoloji Anlayışına İlişkin Bir Kritik
Kazakistan ve Kırgızistan`da ve Çay İçme Geleneği ve Damgalar
Kürt Kavramının Sosyolojik Analizi
Sosyal Hayatımızdaki Başlık-Kalın ve Mehir Kavramlarnın Sosyolojik Tahlili
Türk Kiliminin Şifresi Çözüldü
Bir Kültür Sosyologu: Mehmet Eröz, Kalkınma ve Kürtçülük Meselesi
Altaylardan Anadolu`ya Kamizm-Şamanizm
Halı Kilim Sanatı ve Tarihi
Powered by Kürşad KARA